Prefix

 
ZAPRAWA WYRÓWNUJĄCA

zastosowanie

mrozoodporny

łatwy w użyciu

przyjazny dla środowiska


zastosowanie

 

Do wyrównywania podłoży pod wszelkiego rodzaju okładziny ceramiczne oraz do profilowania spadków i wykonywania warstw dociskowych. Grubość warstwy nie powinna przekraczać 50 mm. Może być stosowana do uzupełniania  ubytków w konstrukcjach betonowych, żelbetonowych, murowych, w tynkach mineralnych oraz do napraw podkładów i posadzek cementowych.

Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.

 

podłoże

RODZAJ PODŁOŻA

Podłoża betonowe, żelbetonowe, podkłady i posadzki cementowe, tynki cementowe i cementowo-wapienne.

 

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być suche i odpowiednio mocne, oczyszczone z kurzu, brudu, tłuszczu, farb i substancji bitumicznych. Powierzchnia podłoża powinna być szorstka i porowata. Istniejące rysy i spękania poszerzyć do minimum 5 mm szerokości. Podłoża gładkie zarysować, słabe pomalować gruntem głęboko penetrującym ALPOL AG 703. Jeżeli zachodzi potrzeba zwiększenia przyczepności należy zastosować grunt ALPOL AG 702.


dane techniczne

 

Skład

mieszanina cementu portlandzkiego, piasku oraz dodatków mineralnych i domieszek

Gęstość nasypowa

ok. 1,6 kg/dm3

Właściwa ilość wody

od 3 do 3,5 litra na 25 kg suchej mieszanki

Czas zużycia

ok. 2 godziny od wymieszania z wodą

Wytrzymałość na ściskanie

≥ 20 MPa

Wytrzymałość na zginanie

≥ 6 MPa

Początkowa wytrzymałość na ścinanie

≥ 0,15 MPa*

Użytkowanie podkładu

≥ 24 godziny

Reakcja na ogień

klasa A1/A1 ƞ

Zawartość chlorków

≤ 0,1 % Cl

Absorpcja wody

≤ 0,3 kg/(m2xmin0,5)

Współczynnik przepuszczalności pary wodnej

µ 15/35*

Trwałość

mrozoodporna

Wydajność

ok. 13 dm3 z 25 kg

Zużycie przy grubości warstwy 10 mm

ok 18,5 kg/m2

*wartość tabelaryczna


sposób użycia


Zawartość worka wymieszać mechanicznie lub ręcznie z podaną ilością czystej, chłodnej wody do uzyskania jednorodnej mieszaniny i założonej konsystencji. Po odczekaniu 5 minut ponownie wymieszać. Zaprawę nanosić kielnią lub pacą stalową gładką i wyrównać do wymaganej grubości. Kolejne partie zaprawy należy łączyć ze sobą przed rozpoczęciem wiązania materiału. Nałożoną zaprawę można zatrzeć pacą styropianową, filcową bądź wygładzić pacą stalową. Powierzchnię pod okładziny ceramiczne należy zatrzeć na ostro. Zaprawę należy zużyć w ciągu 2 godzin od wymieszania z wodą. W przypadku zgęstnienia zaprawy w tym czasie należy ją ponownie intensywnie wymieszać nie dolewając wody. Przedozowanie wody wydłuży czas wiązania oraz pogorszy wszystkie cechy zaprawy, między innymi przyczepność i wytrzymałość.nowości, promocje

Ta strona wykorzystuje pliki typu "cookies". Identyfikują one Twoją przeglądarkę i usprawniają działanie strony. W ustawieniach przeglądarki można wybrać opcję odrzucania plików "cookies". Odrzucenie może spowodować, że nie wszystkie treści będą prawidłowo wyświetlane. Zamknij