Prefix

 
GRUNT DO FOLII ŁAZIENKOWEJ AKRYFOL
 

Głęboko penetrujący roztwór do gruntowania do wewnątrz i na zewnątrz


WŁAŚCIWOŚCI

Jednorodna, rzadka, mleczno-biała ciecz, która po wyschnięciu praktycznie nie tworzy powłoki, powoduje hydrofobizację podłoża, wysoko dyfuzyjny. Jest wyrobem proekologicznym, niewywierającym negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Można stosować wewnątrz pomieszczeń. Służy do krzemianowania podłoży mineralnych, wsiąkając w mało zwarte i osypliwe podłoża powoduje ich utwardzenie (powstają twarde krzemiany wapnia) i wyrównanie chłonności.

 

 • Nie tworzy powłoki
 • Wodorozcieńczalny
 • Na suche i wilgotne podłoża
 • Do wewnątrz i na zewnątrz
zastosowanie
 • Pod tynki i cienkie wylewki
 • Na tynki gipsowe i beton
 • Pod hydroizolacje i kleje do płytek
 • Do utwardzania osypliwych podłoży
 • Do gruntowania tynków mineralnych, cementowych, cementowo-wapiennych, betonu
 • Do przygotowania podłoża pod wszelkie izolacje mineralne, polimerowe i bitumiczne, a zwłaszcza Cemizol 2EP, Izofol
 • Produkt może być stosowany w pomieszczeniach zamkniętych przeznaczonych na stały pobyt ludzi
 • Nie stosować na podłoża drewnopochodne

dane techniczne
 • Opakowanie: 10 l i 5 l
 • Zużycia: 0,2 – 0,25 kg/m2
 • Ilość warstw: 1 (bardzo chłonne podłoża 2)
 • Temperatura powietrza i podłoża podczas nakładania: +5 do +35°C
 • Metoda nakładania: pędzel, szczotka, urządzenia natryskowe
 • Czas schnięcia warstwy: około 1 godziny


nowości, promocje

Ta strona wykorzystuje pliki typu "cookies". Identyfikują one Twoją przeglądarkę i usprawniają działanie strony. W ustawieniach przeglądarki można wybrać opcję odrzucania plików "cookies". Odrzucenie może spowodować, że nie wszystkie treści będą prawidłowo wyświetlane. Zamknij