Znajdź produkt

Generic selectors
tylko dokładne dopasowania
szukaj tytułu
szukaj zawartości
Search in posts
szukaj strony
project
filtry kategorii

FARBA AKRYLOWA BIAŁA ECO

ID: T031453

PREFIX Eco jest wodorozcieńczalną farbą akrylową w formie dyspersji na bazie mieszanki najwyższej jakości żywic, pigmentów, wypełniaczy oraz dodatków uszlachetniających i zabezpieczających. Powłoka farby tworzy powierzchnie o matowym połysku, zapewniając bardzo dobre krycie podłoża już przy jednokrotnym malowaniu.

ZASTOSOWANIE

Zakres stosowania: farba PREFIX Eco jest przeznaczona do stosowania wewnątrz budynków, do malowania ścian, sufitów oraz innych podłoży budowlanych, takich jak:

  • płyty cementowe, cementowo-włóknowe, gipsowe, gipsowo-kartonowe,
  • tynki gipsowe, cementowe, cementowo-wapienne,
  • podłoża betonowe,
  • cienko- i grubowarstwowe zaprawy, szpachle i gładzie budowlane na bazie mieszanek gipsowych oraz cementowych w pomieszczeniach niewymagających wysokiej odporności na zmywanie i ścieranie. Ze względu na wysokie parametry krycia już przy pierwszym malowaniu, doskonale nadaje się do gruntowania bardzo zabrudzonych, ale niezatłuszczonych i niechłonnych powierzchni przed ostatecznym malowaniem.

Zastosowanie farby PREFIX Eco gwarantuje oszczędności w kosztach malowania.

PODŁOŻE

Podłoże przed zastosowaniem farby PREFIX Eco powinno być czyste i suche. Luźne i odspojone części podłoża należy przed zastosowaniem produktu usunąć. Podłoże należy oczyścić z kurzu, brudu, resztek farby olejnej lub emulsyjnej, jak również z wszelkich środków zapobiegających przyleganiu (oleje, tłuszcze, woski). Stare powłoki malarskie i tynkarskie o niedostatecznej przyczepności należy usunąć. Ewentualne ubytki w zależności od struktury, należy uzupełnić odpowiednimi materiałami o właściwościach zbliżonych do właściwości podłoża bazowego. Nowe tynki malować po wyschnięciu, co najmniej 28 dni od daty nałożenia. Jeżeli istnieje potrzeba redukcji chłonności podłoża i zwiększenie jego przyczepności zaleca się zagruntowanie środkiem gruntującym PREFIX Grunt Uniwersalny.

SPOSÓB UŻYCIA

Farba PREFIX Eco jest dostarczana w formie gotowej do użycia. Przed przystąpieniem do malowania farbę należy dokładnie wymieszać. Nie wolno jej zagęszczać ani tez mieszać z innymi materiałami. Dopuszcza się ręczne lub mechaniczne metody aplikacji, wałkiem, pędzlem, szczotką malarską lub natryskiem, w zależności od warunków oraz kondycji podłoża, każdorazowo zachowując równomierność nakładania. Po wymieszaniu, w przypadku konieczności dopasowania gęstości produktu do zastosowanej metody aplikacji, dopuszczalnym jest rozcieńczenie farby czystą wodą w ilości nie większej niż 3-5% w stosunku objętościowym. Nakładanie kolejnych warstw po wyschnięciu produktu, jednakże nie wcześniej, niż po 2 godzinach.

DANE TECHNICZNE
Wydajność 8÷12 m²/l w zależności od chłonności podłoża przy jednokrotnym malowaniu
Temperatura stosowania od +5°C do +25°C
Czas wysychania 1-2 godziny przy temperaturze podłoża i otoczenia 20°C ± 2°C oraz 50% wilgotności względnej powietrza
Zalecana ilość warstw minimum 2 dla wymalowań warstwy ostatecznej, 1 dla wymalowań warstwy podkładowej
Gęstość objętościowa ok. 1,45g/cm³, zawartość części stałych ok. 50% w stosunku wagowym
Okres przydatności 12 m-cy od daty produkcji.
Przechowywanie i transport produkt wodorozcieńczalny, chronić przed mrozem i nasłonecznieniem, przechowywać i przewozić w fabrycznie zamkniętych opakowaniu przeznaczonym dla tego typu wyrobu
JAKOŚĆ I NIEZAWODNOŚĆ
  • wyrób zgodny z norma PN-C-81914:2004
  • posiada Krajowa Deklaracje Zgodności LA/06/11/2010 z dnia 02.11.2010

Produkty Prefix dostępne w oddziałach SIG lub w e-sklep: sig.pl.

POBIERZ DOKUMENTACJĘ