Znajdź produkt

Generic selectors
tylko dokładne dopasowania
szukaj tytułu
szukaj zawartości
Search in posts
szukaj strony
project
filtry kategorii

KLEJ DO PŁYT STYROPIANOWYCH

ID: T043495; T060299;

WŁAŚCIWOŚCI

• bardzo dobra termoizolacyjność, niska rozprężalność

• wysoka precyzja i kontrola nakładania

• bardzo krótki czas przygotowania produktu do pracy w stosunku do zwykłych zapraw klejowych

• duży komfort i czystość pracy, lekki transport (niski ciężar i objętość)

• duża łatwość magazynowania i nakładania w stosunku do bitumicznych mas hydroizolacyjnych

• do aplikacji wystarczy pistolet do piany (nie potrzeba wiader, mieszalnika)

 

ZASTOSOWANIE

• ocieplanie ścian zewnętrznych budynków (mocowanie płyt styropianowych EPS do podłoża betonowego)

• termoizolacja fundamentów, ścian piwnic i tym podobnych podziemnych części budynków (mocowanie płyt styropianowych EPS, XPS do podłoży mineralnych i bitumicznych)

• wypełnianie szczelin pomiędzy płytami styropianowymi

• dylatacje pionowe w murach

• uszczelnianie złączy przy parapetach, płytach balkonowych, oknach piwnicznych czy oknach w przyziemiu

 

SPOSÓB UŻYCIA

Klejone powierzchnie muszą być nośne, czyste, suche i odtłuszczone. Fundamenty i ściany oczyścić z ziemi, glonów, mchów. Należy zwrócić szczególną uwagę, by na klejonych powierzchniach nie było szronu, zastoin wody. Świeże tynki i betony muszą być całkowicie związane. Przeprowadzić test przyczepności. W razie potrzeby powierzchnię tylną płyt przeszlifować. Powierzchnie bardzo gładkie, równe, nieprzepuszczalne zaleca się zszorstkować, celem poprawy przyczepności. Bezpośrednio przed użyciem puszkę z klejem bardzo dobrze wymieszać. Nakręcić na pistolet. Początkową partię kleju (około 30 cm), aż do wyrównania się ciśnienia w pistolecie skierować na bok (nie do użycia). Zaczynać przyklejanie płyt zawsze od dołu, opierając dolny rząd na listwie startowej lub stopie fundamentowej. Ewentualne zabrudzenia usuwać przy pomocy czyścika do piany poliuretanowej. Uwaga: czyścik może wejść w reakcję z płytą styropianową i doprowadzić do jej uszkodzenia. Utwardzony klej można usunąć tylko mechanicznie. W miejscach, w których klej jest wyeksponowany na działanie UV należy zabezpieczyć w ciągu 10 dni od nałożenia kleju. Do ochrony przed UV stosować zaprawy tynkarskie, gips szpachlowy lub elastyczne kity uszczelniające (silikon, akry).

1. Ocieplanie ścian zewnętrznych budynków metodą bezspoinową: klej nakładać na płyty po obwodzie z zachowaniem dystansu 2 cm od krawędzi płyty oraz pasmem w kształcie litery M lub W. W ciągu maksymalnie 10 minut od nałożenia kleju płyty należy przyłożyć do ocieplanej ściany i lekko docisnąć używając łaty. Korektę równości ułożenia płyt można przeprowadzić maksymalnie (w zależności od warunków) do 25 minut od nałożenia kleju. Spoina klejowa uzyskuje wymaganą wytrzymałość po 24 h od jej wykonania.

2. Termoizolacja fundamentów, ścian piwnic i tym podobnych podziemnych części budynków: nakładać jednostronnie na podłoże pionowymi paskami z zachowaniem 20-30 cm odstępów. W wypadku płyt o szerokości 150-160 cm, należy nałożyć przynajmniej 5 pasków. Płyty przyłożyć do podłoża po ok. 10 minutach od nałożenia kleju, a następnie równomiernie i mocno docisnąć. Pozostałe szczeliny i złącza między płytami podobnie wypełnić klejem. Wykop zasypać ziemią po ok. 3 tygodniach od przyklejenia płyt. UWAGA: do mocowania płyt w ociepleniach  ścian zewnętrznych budynków należy stosować dodatkowo kołki tworzywowe. Stosowanie kleju powinno być zgodne z projektami technicznymi opracowanymi dla określonych obiektów. W termoizolacji podziemnych części budynków klej można stosować wyłącznie w systemach hydroizolacji lekkiej przeciwwilgociowej. Nie stosować w przypadku ciągłej ekspozycji na wodę np. zanurzenie spowodowane wysokim poziomem zwierciadła wód gruntowych (np. hydroizolacja ciężka przeciwwodna). Nie stosować do PE, PP, teflonu, powierzchni silikonowych, pokrytych środkami poślizgowymi, nawilżającymi (np. membrany z filmem PE). Nie stosować do podłoży hydroizolowanych za pomocą bitumicznych wyrobów rozpuszczalnikowych – ryzyko uszkodzenia płyt (zapoznać się dokładnie z instrukcją wyrobu i sprawdzić, czy producent przewiduje możliwość klejenia płyt styropianowych). Płyty można kleić po całkowitym wyschnięciu powłok hydroizolacyjnych – zapoznać się z instrukcją wyrobu. Nie stosować podczas opadów, silnego wiatru czy przy silnym nasłonecznieniu. Zaleca się stosować do klejenia płyt o maksymalnych wymiarach 60 x 120 cm, niezależnie od grubości płyty i jej gęstości. Czas utwardzania jest silnie uzależniony od temperatury otoczenia i wilgotności powietrza. Im wyższa wilgotność bezwzględna powietrza, tym krótszy czas utwardzania się kleju.

 

DANE TECHNICZNE

 

Temperatura otoczenia i powierzchni od +10°C do +25°C
Temperatura puszki od +5°C do +25°C (optymalnie +20°C)
Czas otwarty (od nałożenia kleju do przymocowania płyt do podłoża) ok. 10 minut
Odporność termiczna po utwardzeniu od -40°C do +90°C
Wydajność do 6-8 m2
Przyczepność do betonu ≥0,3 MPa
Przyczepność do styropianu ≥0,1 MPa (zerwanie w masie)
Okres trwałości 12 miesięcy
Przechowywanie w zamkniętym opakowaniu, w pozycji pionowej, w suchym i chłodnym miejscu, w temperaturze od +5°C do +25°C

 

 

Produkty Prefix dostępne w oddziałach SIG lub w e-sklep: sig.pl.

POBIERZ DOKUMENTACJĘ