Znajdź produkt

Generic selectors
tylko dokładne dopasowania
szukaj tytułu
szukaj zawartości
Search in posts
szukaj strony
project
filtry kategorii

KLEJ ŻELOWY ELASTYCZNY DO PŁYTEK KZ

ID: T063436;

ZASTOSOWANIE

Zdolność akumulacji wody w strukturze kleju żelowego umożliwia stosowanie go do klejenia okładzin o szerokim zakresie nasiąkliwości. Może być stosowany do przyklejania płytek gresowych, glazurowanych, terakotowych, cementowych, kamiennych (poza marmurowymi), kamionkowych, klinkierowych i innych o różnej nasiąkliwości i wielkości, w tym do płytek wielkowymiarowych. Zastosowana w recepturze unikalna kombinacja specjalnie modyfikowanych minerałów (w tym reaktywnej krzemionki) i dodatków pozwala na szeroki zakres regulacji konsystencji roboczej przy jednoczesnym zachowaniu odpowiednich parametrów i komfortu aplikacji. W zależności od zastosowanej ilości wody zarobowej i grubości warstwy może być stosowany jako klej tiksotropowy do bezspływowego przyklejania okładzin na powierzchniach pionowych lub jako klej upłynniony eliminujący pustki powietrzne pod płytkami i zwiększający powierzchnię kontaktową na powierzchniach poziomych. Umożliwia jednoczesne wyrównywanie podłoża w warstwie od 2 do 15 mm i przyklejanie płytek. Może być stosowany na podłożach nieodkształcalnych jak również na podłożach krytycznych, np. na tarasach i balkonach, powierzchniach podgrzewanych lub obciążonych intensywnym ruchem, w szkołach, obiektach użyteczności publicznej, galeriach handlowych, dworcach, pomieszczeniach narażonych na zawilgocenie (np. łazienkach, natryskach, kuchniach, pralniach). W przypadku stosowania kleju do przyklejania okładzin kamiennych należy każdorazowo wykonać próbę na przebarwienia. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.

DANE TECHNICZNE

Skład: mieszanina cementu, piasku, dodatków mineralnych, domieszek oraz włókien
Gęstość nasypowa: ok. 1,3 kg/dm3
Właściwa ilość wody: ok. 6,5 l / 25 kg dla kleju tiksotropowego  (bezspyływowe przyklejanie okładzin)

ok. 8,25 l / 25 kg dla kleju upłynnionego (eliminuje pustki powietrzne)

Przyczepność początkowa: ≥ 1,0 MPa
Przyczepność po zanurzeniu w wodzie: ≥ 1,0 MPa
Przyczepność po starzeniu termicznym: ≥ 1,0 MPa
Przyczepność po cyklach zamrażania: ≥ 1,0 MPa
Czas otwarty: 30 min.
Spływ: ≤ 0,5 mm
Czas korekty: ≤ 20 minut
Czas zużycia: ok. 4 godziny od wymieszania z wodą
Spoinowanie: po 24 godzinach
Użytkowanie: po 18 godzinach
Reakcja na ogień: klasa A2-s1,d0/A2fl-s1
Wydajność: ok. 11,5 m2 z 25 kg
Orientacyjne zużycie masy suchej przy przyklejaniu 1 m2 płytek z zastosowaniem pacy z prostokątnymi zębami o wymiarze:

4×4 mm

ok. 1,8 kg

6×6 mm

ok. 2,2 kg

8×8 mm

ok. 2,7 kg

10×10 mm

ok. 3,1 kg
pacy z półokrągłymi przestrzeniami między zębami ok. 3,2 kg

GWARANCJA

5 lat dla certyfikowanych wykonawców.

RODZAJ PODŁOŻA

Odpowiednio wysezonowane i przygotowane tynki cementowe, cementowo-wapienne i gipsowe, podłoża betonowe, posadzki cementowe, kamienne, lastrykowe, anhydrytowe. Mury z cegieł i pustaków ceramicznych, silikatowych i bloczków z betonu komórkowego. Stara glazura, terakota i gres (wewnątrz pomieszczeń), płyty gipsowo-kartonowe, włóknowo-cementowe i włóknowo-gipsowe, dobrze przylegające, nośne i stabilne powłoki malarskie, stabilnie zamocowane płyty OSB (o grubości ≥ 22 mm) .Warstwy hydroizolacji z płynnych folii polimerowych (np. ALPOL AH 751) lub polimerowo –cementowych zapraw uszczelniających (np. ALPOL AH 752, ALPOL AH 753, ALPOL AH 754).

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Powierzchnia podłoża powinna być czysta, trwała i nośna. Nowe tynki i betony powinny być związane i wysezonowane. Stare warstwy o słabej przyczepności, kruche i łuszczące się usunąć. Ubytki uzupełnić zaprawą szybkowiążącą ALPOL AZ 130 lub wyrównawczą ALPOL AZ 135. Podłoże słabe pomalować gruntem głęboko penetrującym ALPOL AG 700 i ALPOL AG 703, jeśli dodatkowo zachodzi potrzeba zmniejszenia chłonności. Z posadzek lastrykowych oraz kamiennych usunąć zanieczyszczenia i warstwy obniżające przyczepność, a następnie pomalować gruntem ALPOL AG 700 lub ALPOL AG 702. Na stare płytki, po ich uprzednim odtłuszczeniu i uszorstnieniu, nałożyć cienką warstwę kleju w celu stworzenia warstwy sczepnej lub pomalować je gruntem ALPOL AG 702. Podłoża gipsowe, posadzki anhydrytowe, płyty włóknowo-gipsowe pokryć dwukrotnie gruntem ALPOL AG 703.  Na płyty OSB oczyszczone z substancji antyadhezyjnych (np. poprzez mechaniczne szlifowanie) należy nanieść nierozcieńczony grunt  ALPOL AG 708.

SPOSÓB UŻYCIA

Zawartość worka wymieszać mechanicznie lub ręcznie z podaną (właściwą dla wybranego zastosowania)  ilością czystej, chłodnej wody do uzyskania jednorodnej mieszaniny i założonej konsystencji. Po odczekaniu 5 minut ponownie wymieszać. Klej nakładać na podłoże pacą lub szpachelką i rozprowadzać pacą zębatą o odpowiednich wymiarach ząbków. W przypadku klejenia płytek na podłożach krytycznych oraz w miejscach narażonych na podciekanie wody należy nałożyć klej również na spodnią stronę płytki. Czynność ta może być pominięta w przypadku stosowania kleju na powierzchniach poziomych jako klej upłynniony, pod warunkiem rozprowadzania go pacą do zapraw średniowarstwowych o zaokrąglonych przestrzeniach między zębami. Płytek przed  klejeniem nie moczyć. Przykładać płytki, dociskając je do podłoża. W ciągu 20 minut można dokonać korekty ich położenia. Czynność przyklejania płytek należy wykonać w czasie nie dłuższym niż 30 minut od rozprowadzenia kleju na podłożu. Ponieważ klej o konsystencji tiksotropowej nie wykazuje spływu, można nie stosować wkładek dystansowych. Klej należy zużyć w ciągu 4 godzin od wymieszania z wodą. W przypadku zgęstnienia kleju w tym czasie, należy go ponownie intensywnie wymieszać nie dolewając wody. Przedozowanie wody wydłuży czas wiązania oraz pogorszy wszystkie cechy kleju, między innymi: przyczepność i spływ. Nie zużyty twardniejący zaczyn nie nadaje się do powtórnego zarobienia wodą i należy go wyrzucić.

WARUNKI WYKONANIA

Prace wykonywać przy temperaturze otoczenia od +5°C do +30°C. Do kleju nie dodawać żadnych substancji. Wbudowany klej do czasu związania chronić przed nadmiernym przesuszeniem, zawilgoceniem i mrozem.

PRZECHOWYWANIE

W oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach i suchych pomieszczeniach – 12 miesięcy od daty produkcji. Chronić przed zawilgoceniem w czasie transportu i składowania.

UWAGI

Dane techniczne i informacje o sposobie stosowania podane są dla temperatury (23±2)°C i wilgotności względnej (50±5)%. W innych warunkach czas zużycia może ulec zmianie. Po wymieszaniu z wodą daje odczyn alkaliczny. Produkt działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę. Należy stosować odpowiednie środki ochrony oczu, dróg oddechowych i skóry. W razie zabrudzenia oczu należy natychmiast przemyć je dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem. Chronić przed dziećmi. Świeże zabrudzenia czyścić wodą, a stwardniałe czyścikiem ALPOL AI 770. Producent nie odpowiada za szkody wynikłe z nieumiejętnego lub niezgodnego z przeznaczeniem użycia wyrobu.

ZALECENIA OGÓLNE

Prace prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami i przepisami BHP.

 

Produkty Prefix dostępne w oddziałach SIG lub w e-sklep: sig.pl.

POBIERZ DOKUMENTACJĘ