Znajdź produkt

Generic selectors
tylko dokładne dopasowania
szukaj tytułu
szukaj zawartości
Search in posts
szukaj strony
project
filtry kategorii

PAPY

ID: T063024; T062413; T058028; T058027; T058026; T058025; T058024; T058002; T057031; T056841; T054411; T054410; T054409; T054407; T054406; T054446; T053002; T053001; T053000; T052999; T052998;

WŁAŚCIWOŚCI

Wyrób nie zawiera azbestu, składników smoły węglowej ani innych substancji niekorzystnie oddziaływujących na zdrowie ludzi w warunkach normalnego składowania, transportu i stosowania wyrobu.

DANE TECHNICZNE

RODZAJE PAP

 • papa podkładowa Prefix Standard V60 S30
 • papa podkładowa Prefix V60 S30
 • papa podkładowa Prefix G200 S4
 • papa podkładowa modyfikowana Prefix plus P-PYE 250 S4 SBS
 • papa podkładowa modyfikowana Prefix Garden
 • papa nawierzchniowa PREMIUM PYE PV250 S53 SBS
 • papa nawierzchniowa modyfikowana Prefix Standard 5 250 S52 SBS
 • papa nawierzchniowa Prefix V60 S42
 • papa nawierzchniowa modyfikowana Prefix 5 250 S52 SBS
 • papa nawierzchniowa modyfikowana Prefix 20 250 S52 SB
 • papa nawierzchniowa modyfikowana Prefix Plus W-PYE 250 S52 SBS
 • Papa prefix W-400
SPOSÓB UŻYCIA

Warunki pakowania i transportu oraz zastosowanie:

Przewozić i magazynować w pozycji stojącej w jednej warstwie.

Przechowywać w warunkach chroniących przed zawilgoceniem i nadmiernym nasłonecznieniem oraz w odległości co najmniej 120 cm od grzejników i innych źródeł ciepła.

Podłoże musi być czyste, równe, wolne od zanieczyszczeń o odpowiedniej wilgotności zabezpieczone warstwą hydroizolacyjną wykonaną na bazie papy asfaltowej podkładowej. Zalecamy, aby warstwę podkładową wykonywać z papy podkładowej termozgrzewalnej.

Przy układaniu papy na starych pokryciach dachowych należy zwrócić uwagę, aby pokrycie to pozbawione było dziur, pęcherzy powietrznych i innych wad. Przed ułożeniem warstwy wierzchniej na starych pokryciach pęcherze należy usunąć, drobne ubytki uzupełnić łatami z papy asfaltowej, a następnie całe pokrycie oczyścić i zakonserwować asfaltowym środkiem do konserwacji dachów. Nie zalecamy układania papy na starych pokryciach papowych mocno wyeksploatowanych lub o wątpliwej przydatności do remontu.

Rozwijać i układać w temperaturze otoczenia 5 ÷35˚C. Przed przystąpieniem do wykonywania pokrycia papa winna być przechowywana w temperaturze nie niższej niż +18˚C przez okres nie krótszy niż 24 godziny. Przed przystąpieniem do układania papa powinna być rozwinięta na płaskim podłożu dla rozprostowania, by uniknąć garbów po ułożeniu jej dachu.

Dociskać do podłoża wałkiem dekarskim. Niedopuszczalne jest dociskanie papy do podłoża butami lub narzędziami i przedmiotami do tego celu nieprzeznaczonymi.

Na trasach dojścia do wylotów kominów, przewodów wentylacyjnych, anten i innych urządzeń zainstalowanych na dachu zalecamy wykonać ciągi komunikacyjne z dodatkowej warstwy papy lub specjalnie do tego celu przeznaczonych materiałów.

Całość prac dekarskich powinna być wykonywana zgodnie z aktualnie obowiązującymi regulacjami prawnymi z zakresu budownictwa, w tym aktualnymi normami przez osoby wykwalifikowane w zakresie wykonywania robót izolacyjnych, a gdy to konieczne, pod nadzorem osoby uprawnionej.

Produkty Prefix dostępne w oddziałach SIG lub w e-sklep: sig.pl.

POBIERZ DOKUMENTACJĘ