Znajdź produkt

Generic selectors
tylko dokładne dopasowania
szukaj tytułu
szukaj zawartości
Search in posts
szukaj strony
project
filtry kategorii

WYLEWKA BETONOWA

ID: T033247

Wylewka betonowa. Do wykonywania posadzek betonowych podkładów podłogowych oraz drobnych robót betonowych. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

WŁAŚCIWOŚCI
 • mineralna
 • łatwa w stosowaniu
 • mrozoodporna
 • grubość posadzki: 35-150 mm
 • uziarnienie: 0-8 mm
 • wytrzymałość na ściskanie: ≥ 25 N/mm²
 • do obróbki ręcznej i maszynowej (urządzenia typu mixokret)
ZASTOSOWANIE
 • do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
 • do wykonywania podkładów podłogowych zespolonych z podłożem – grubość warstwy 35-150 mm
 • do wykonywania podkładów podłogowych na warstwie rozdzielającej (folia) – grubość warstwy 40-150 mm
 • do wykonywania podkładów podłogowych „pływających” na warstwie izolacji termicznej – grubość warstwy 40-150 mm
 • do wykonywania posadzek cementowych w mieszkaniach, piwnicach, garażach, warsztatach, sklepach, obiektach inwentarskich
 • do wykonywania elementów betonowych takich jak słupki ogrodzeniowe, płytki chodnikowe, nadproża okienne i drzwiowe, czapki kominowe, osadzanie słupków ogrodzeniowych
PODŁOŻE

Podłoże musi być nośne, czyste, niespękane, nieprzemarznięte, wolne od kurzu oraz resztek oleju szalunkowego. Luźne części oraz pozostałości po powłokach malarskich należy usunąć. Przed układaniem jastrychu podłoże należy wstępnie zwilżyć wodą tak, aby było matowo wilgotne. W celu poprawienia przyczepności jastrychu do podłoża zaleca się wcześniejsze naniesienie na podłoże zaprawy sczepnej quick-mix H 4. Zaprawę sczepną H4 nanieść za pomocą szczotki dekarskiej na całą powierzchnię podłoża, następnie na jeszcze wilgotną warstwę H4 nałożyć wylewkę betonową. Pracować metodą „mokre na mokre’’. Warstwę wylewki betonowej po rozłożeniu starannie ubijać, zagęszczać oraz zacierać. W przypadku większych powierzchni zaleca się stosowanie łat wibracyjnych oraz zacieraczek mechanicznych.

SPOSÓB UŻYCIA

Zawartość opakowania 25 kg należy starannie wymieszać za pomocą mieszadła wolnoobrotowego lub mieszarki przeciwbieżnej z ok. 2,5 litrami czystej wody. Czas obróbki do 2 godzin. Świeżą wylewkę chronić przed wpływem niekorzystnych warunków atmosferycznych takich jak mróz, porywisty wiatr, bezpośrednie promienie słoneczne oraz deszcz. Prace należy wykonywać przy temperaturze powietrza i podłoża od +5ºC do +25ºC. Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa stosowania: Szczeliny dylatacyjne znajdujące się w podłożu należy odtworzyć w warstwie wylewki betonowej. Szczeliny dylatacyjne przeciwskurczowe należy wykonywać w polach nie większych niż 6x6 m oraz w progach pomieszczeń. Podczas stosowania na zewnątrz pola jastrychu nie powinny być większe niż 4x4 m. W celu zmniejszenia prawdopodobieństwa pojawienia się rys skurczowych oraz zwiększenia wytrzymałości posadzki na rozciąganie do zaprawy można dodać zbrojenie rozproszone lub zazbroić posadzkę matami z siatki stalowej. Posadzkę wykonaną z wylewki betonowej przez ok. 3 dni utrzymywać w stanie wilgotnym.

DANE TECHNICZNE

Dane techniczne odnoszą się do temperatury (20±2)°C i wilgotności względnej powietrza (60±5)%.

Klasy wytrzymałości CT-C25-F4 wg PN-EN 13813
Wytrzymałość na ściskanie ≥ 25 N/mm²
Uziarnienie 0-8 mm
Czas mieszania ok. 3-5 min
Czas zużycia ok. 2 godz.
Temperatura obróbki +5°C do +25°C
Zużycie wody ok. 2,5 l na 25 kg
Wydajność ok. 13 l na 25 kg
Magazynowanie w miejscu suchym na palecie drewnianej 12 m-cy od daty produkcji
Opakowanie worek 25 kg
JAKOŚĆ I NIEZAWODNOŚĆ
 • klasa jastrychu CT-C25-F4 wg. PN-EN 13813
 • spoiwo zgodnie z normą PN-EN 197
 • zawartość chromu (VI) rozpuszczalnego w wodzie zredukowana do poziomu <2ppm
WYDAJNOŚĆ

Na 1m² podkładu podłogowego o grubości 10 mm potrzeba ok. 20 kg suchej mieszanki. Zużycie uzależnione jest od równości podłoża.

Produkty Prefix dostępne w oddziałach SIG lub w e-sklep: sig.pl.

POBIERZ DOKUMENTACJĘ