Znajdź produkt

Generic selectors
tylko dokładne dopasowania
szukaj tytułu
szukaj zawartości
Search in posts
szukaj strony
project
filtry kategorii

ZAPRAWA CEMENTOWA ZC

ID: T033192

Zaprawa cementowa do murowania i tynkowania w szczególnie ciężkich warunkach.

Na zewnątrz i do wnętrz. Uziarnienie 0-1,6 mm. Klasa wytrzymałości zaprawy M15.

WŁAŚCIWOŚCI
 • mineralna
 • po związaniu odporna na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych
 • uregulowana zdolność retencji wody
 • duża przyczepność do podłoża
 • łatwa w stosowaniu
 • o wysokiej wytrzymałości udarowej
 • po związaniu mrozoodporna
ZASTOSOWANIE
 • na zewnątrz i do wnętrz
 • do murowania ścian
 • jako tynk na podłoża z wykonaną obrzutką
 • szczególnie jako tynk na cokoły
PODŁOŻE

Podłoże musi być nośne, czyste, wolne od kurzu oraz resztek oleju szalunkowego. Luźne części oraz pozostałości po powłokach malarskich usunąć. Przy ocenie podłoża należy uwzględnić wskazania obowiązujących norm i warunków technicznych. Przed naniesieniem zaprawy zwilżyć podłoże, ewentualnie wykonać obrzutkę wstępną. W przypadku gładkich powierzchni, elementów wykonanych z betonu szalunkowego, prefabrykowanych elementów stropowych i ściennych, wymagane jest wstępne naniesienie warstwy sczepnej w postaci gruntu ALPOL AG 702. Silnie nasiąkliwe powierzchnie (np. beton komórkowy) pomalować gruntem ALPOL AG 703.

DANE TECHNICZNE

Dane techniczne odnoszą się do temperatury (20±2)°C i (65±5)% wilgotności względnej powietrza.

Grupa zaprawy M15 wg PN-EN 998-2, GP CS IV W 1 wg PN-EN 998-1
Reakcja na ogień klasa A1
Wytrzymałość na ściskanie ≥ 15 N/mm²
Uziarnienie 0-1,6 mm
Temperatura obróbki od +5°C do +30°C
Czas zużycia ok. 2 godz.
Zużycie wody ok. 4 l na 25 kg
Wydajność ok. 14 l na 25 kg
Magazynowanie suche pomieszczenia, 12 miesięcy
Opakowanie 25 kg
SPOSÓB UŻYCIA

Zawartość opakowania suchej zaprawy ZC 25 kg zarobić z ok. 4 l wody do uzyskania jednorodnej mieszaniny i założonej konsystencji. Po odczekaniu 5 minut ponownie wymieszać. Przygotowaną ilość zużyć w ciągu 2 godzin od wymieszania z wodą. W przypadku zgęstnienia zaprawy w tym czasie należy ją ponownie intensywnie wymieszać nie dolewając wody. Przedozowanie wody wydłuży czas wiązania oraz pogorszy wszystkie cechy zaprawy, między innymi przyczepność i wytrzymałość. Świeżą zaprawę chronić przed wpływem niekorzystnych warunków atmosferycznych takich jak mróz, porywiste wiatry, bezpośrednie promienie słoneczne oraz deszcz. Prace należy wykonywać w temperaturze powietrza i podłoża od +5ºC do + 30ºC.

JAKOŚĆ I NIEZAWODNOŚĆ
 • spoiwo zgodne z normą PN-EN 197
 • zawiera dodatki modyfikujące
 • zawartość chromu (VI) rozpuszczalnego w wodzie zredukowana do poziomu< 2 ppm
WYDAJNOŚĆ

Jako zaprawa murarska: zużycie suchej zaprawy cementowej ZC zależy od rodzaju i ilości cegieł/pustaków przypadających na 1m² oraz docelowej grubości fug. Średnie zużycie na 1m² muru przy grubości spoiny 10 mm wynosi:

 • ok. 40 kg dla muru o grubości 12 cm (1/2 cegły)
 • ok. 100 kg dla muru o grubości 25 cm (1 cegła)

Z opakowania 25 kg suchej mieszanki Prefix ZC, prawidłowo zarobionej wodą, otrzymuje się ok. 14 litrów gotowej do użycia zaprawy murarskiej.

Jako zaprawa tynkarska: na 1 m² zaprawy tynkarskiej o grubości 10 mm potrzeba ok. 14 kg suchej zaprawy. Zużycie uzależnione jest od równości podłoża.

Produkty Prefix dostępne w oddziałach SIG lub w e-sklep: sig.pl.

POBIERZ DOKUMENTACJĘ