Znajdź produkt

Generic selectors
tylko dokładne dopasowania
szukaj tytułu
szukaj zawartości
Search in posts
szukaj strony
project
filtry kategorii

ZAPRAWA TYNKARSKA ZT

ID: T033053; T033054;

Zaprawa tynkarska do stosowania na zewnątrz i do wnętrz. Uziarnienie 0-1,2 mm.

Grupa zaprawy M2,5.

WŁAŚCIWOŚCI

• mineralna

• po związaniu odporna na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych

• otwarta dyfuzyjnie

• dobra przyczepność do podłoża

• łatwa w stosowaniu

• po związaniu mrozoodporna

ZASTOSOWANIE

• na zewnątrz i do wnętrz

• do murowania oraz tynkowania

• jako tynk na przygotowane podłoża

PODŁOŻE

Podłoże musi być nośne, czyste, wolne od kurzu oraz resztek oleju szalunkowego. Luźne części oraz pozostałości po powłokach malarskich usunąć. Przy ocenie i wstępnym przygotowaniu podłoża należy uwzględnić wskazania obowiązujących norm i warunków technicznych. Przed naniesieniem zaprawy zwilżyć podłoże, ewentualnie wykonać obrzutkę podkładem. W przypadku gładkich powierzchni, elementów wykonanych z betonu szalunkowego, prefabrykowanych elementów stropowych i ściennych, wymagane jest wykonanie warstwy sczepnej HB. Silnie nasiąkliwe powierzchnie (np. beton komórkowy) zagruntować podkładem ABS. Cegły w zależności od nasiąkliwości zwilżyć.

DANE TECHNICZNE

Dane techniczne odnoszą się do temperatury 20°C i wilgotności względnej powietrza 65%.

Grupa zaprawy M2,5 wg PN-EN 998-2, GP CS III wg PN-EN 998-1
Wytrzymałość na ściskanie ≥ 2,5 N/mm²
Uziarnienie 0-1,2 mm
Temperatura stosowania +5°C do +25°C
Czas zużycia ok. 2 godz. od zarobienia
Zużycie wody ok. 3,5 l na 25 kg
Magazynowanie w suchym miejscu 12 m-cy od daty produkcji
Opakowanie worek 25 kg
SPOSÓB UŻYCIA

Zawartość wymieszać ręcznie lub za pomocą powszechnie dostępnych wiertarek z mieszadłem śrubowym. W przypadku mieszania ręcznego zawartość opakowania 25 kg wymieszać z ok. 3,5 l wody aż powstanie konsystencja przypominająca elastyczną masę.

Przygotowaną zaprawę należy zużyć w ciągu 2 godzin. Świeżą zaprawę chronić przed wpływem niekorzystnych warunków atmosferycznych takich jak mróz, porywiste wiatry, bezpośrednie promienie słoneczne oraz deszcz. Prace należy wykonywać przy temperaturze powietrza i podłoża od +5ºC do + 25ºC.

JAKOŚĆ I NIEZAWODNOŚĆ 

• spoiwo zgodne z normą PN-EN 197

• zawiera dodatki modyfikujące

• zawartość chromu (VI) rozpuszczalnego w wodzie poniżej 2ppm.

Produkty Prefix dostępne w oddziałach SIG lub w e-sklep: sig.pl.

POBIERZ DOKUMENTACJĘ