Znajdź produkt

Generic selectors
tylko dokładne dopasowania
szukaj tytułu
szukaj zawartości
Search in posts
szukaj strony
project
filtry kategorii

ZAPRAWA WYRÓWNUJĄCA ZW

ID: T033191

ZASTOSOWANIE

Do wyrównywania podłoży pod wszelkiego rodzaju okładziny ceramiczne oraz do profilowania spadków i wykonywania warstw dociskowych. Grubość warstwy nie powinna przekraczać 50 mm. Może być stosowana do uzupełniania  ubytków w konstrukcjach betonowych, żelbetonowych, murowych, w tynkach mineralnych oraz do napraw podkładów i posadzek cementowych.

Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.

PODŁOŻE

RODZAJ PODŁOŻA

Podłoża betonowe, żelbetonowe, podkłady i posadzki cementowe, tynki cementowe i cementowo-wapienne.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być suche i odpowiednio mocne, oczyszczone z kurzu, brudu, tłuszczu, farb i substancji bitumicznych. Powierzchnia podłoża powinna być szorstka i porowata. Istniejące rysy i spękania poszerzyć do minimum 5 mm szerokości. Podłoża gładkie zarysować, słabe pomalować gruntem głęboko penetrującym ALPOL AG 703. Jeżeli zachodzi potrzeba zwiększenia przyczepności należy zastosować grunt ALPOL AG 702.

DANE TECHNICZNE
Skład mieszanina cementu portlandzkiego, piasku oraz dodatków mineralnych i domieszek
Gęstość nasypowa ok. 1,6 kg/dm3
Właściwa ilość wody od 3 do 3,5 litra na 25 kg suchej mieszanki
Czas zużycia ok. 2 godziny od wymieszania z wodą
Wytrzymałość na ściskanie ≥ 20 MPa
Wytrzymałość na zginanie ≥ 6 MPa
Początkowa wytrzymałość na ścinanie ≥ 0,15 MPa*
Użytkowanie podkładu ≥ 24 godziny
Reakcja na ogień klasa A1/ A1 fl
Zawartość chlorków ≤ 0,1 % Cl
Absorpcja wody ≤ 0,3 kg/(m2xmin0,5)
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej µ 15/35*
Trwałość mrozoodporna
Wydajność ok. 13 dm3 z 25 kg
Zużycie przy grubości warstwy 10 mm ok 18,5 kg/m2

*wartość tabelaryczna

SPOSÓB UŻYCIA

Zawartość worka wymieszać mechanicznie lub ręcznie z podaną ilością czystej, chłodnej wody do uzyskania jednorodnej mieszaniny i założonej konsystencji. Po odczekaniu 5 minut ponownie wymieszać. Zaprawę nanosić kielnią lub pacą stalową gładką i wyrównać do wymaganej grubości. Kolejne partie zaprawy należy łączyć ze sobą przed rozpoczęciem wiązania materiału. Nałożoną zaprawę można zatrzeć pacą styropianową, filcową bądź wygładzić pacą stalową. Powierzchnię pod okładziny ceramiczne należy zatrzeć na ostro. Zaprawę należy zużyć w ciągu 2 godzin od wymieszania z wodą. W przypadku zgęstnienia zaprawy w tym czasie należy ją ponownie intensywnie wymieszać nie dolewając wody. Przedozowanie wody wydłuży czas wiązania oraz pogorszy wszystkie cechy zaprawy, między innymi przyczepność i wytrzymałość.

Produkty Prefix dostępne w oddziałach SIG lub w e-sklep: sig.pl.

POBIERZ DOKUMENTACJĘ